6.A

Třídní učitelka: Mgr. Radka Bendlmajerová Počet žáků: 17  – sportovní Kmenová učebna: 3. patro

6.B

Třídní učitelka: Bc. Martin Šuma Asistent pedagoga: Romana Hieková Počet žáků: 18 Kmenová učebna: 2. patro

7.A

Třídní učitelka: Mgr. Romana Zepřalková Asistent pedagoga: Renata Kubínová Počet žáků: 16 – sportovní Kmenová učebna: 3. patro

7.B

Třídní učitelka: Bc. Barbora Černá Asistent pedagoga: Helena Brejchová Počet žáků: 17 Kmenová učebna: 3. patro

8.A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Fajtová Asistent pedagoga: Bc. Michaela Boháčová Počet žáků: 22 – sportovní Kmenová učebna: 3. patro

8.B

Třídní učitelka: Mgr. Monika Mrňáková Asistent pedagoga: Eva Mokrá Počet žáků: 17 Kmenová učebna: 2. patro

9.A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Bromová Počet žáků: 21 – sprotovní Kmenová učebna: 2. patro

9.B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Staňková Počet žáků: 22 Kmenová učebna: 2. patro