9.B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Staňková Počet žáků: 22 Kmenová učebna: 2. patro