9.A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Bromová Počet žáků: 21 – sprotovní Kmenová učebna: 2. patro

9.B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Staňková Počet žáků: 22 Kmenová učebna: 2. patro