1.B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Hovorková Asistent pedagoga: Lucie Minaříková Počet žáků: 17 Kmenová učebna: 2. patro  

2.A

Třídní učitelka: Iveta Hnyková Počet žáků: 25 – sportovní Kmenová učebna: 2. patro

2.B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sobotková Počet žáků: 13 Kmenová učebna: 1. patro

3.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Králíková Počet žáků: 20 Kmenová učebna: 1. patro

Přihlášky

Zde najdete různé přihlášky: přihláška do ŠSK přihláška do sportovní třídy přihláška k odběru stravy ve školní jídelně předběžná přihláška do školní družiny

Formuláře a žádosti

Zde najdete důležité formuláře a žádosti:   žádost o zařazení žáka do přípravného ročníku žádost o přestup žáka na ZŠ Vinařská žádost o přijetí k základnímu vzdělávání žádost o prominutí nebo snížení příspěvku za vzdělávání a školské služby žádost o…

3.B

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Rodová Asistent pedagoga: Petra Červená Počet žáků: 22 Kmenová učebna: 2. patro

4.A

Třídní učitel: Mgr. Zita Kubíčková Asistent pedagoga: Pavla Jehličková Počet žáků: 19 – sportovní Kmenová učebna: 1. patro

4.B

Třídní učitelka: Mgr. Marie Peřinová Asistent pedagoga: Dana Vitásková Počet žáků: 9 Kmenová učebna: 2. patro

5.A

Třídní učitel: Mgr. Soňa Nebeská Asistent pedagoga: Petra Kovalová Počet žáků: 22 – sportovní Kmenová učebna: 1. patro

5.B

Třídní učitelka: Mgr. Vít Borůvka Počet žáků: 15 Kmenová učebna: 2. patro