4.B

Třídní učitelka: Mgr. Vít Borůvka Asistent pedagoga: Marcela Zarembová Počet žáků: 16 Kmenová učebna: 2. patro

5.A

Třídní učitel: Mgr. Hana Fábriová Asistent pedagoga: Lucie Minaříková Počet žáků: 30 Kmenová učebna: 3. patro

6.A

Třídní učitelka: Mgr. Romana Zepřalková Asistent pedagoga: Renata Kubínová Počet žáků: 15  – rozšířená výuka Tv Kmenová učebna: 3. patro

6.B

Třídní učitelka: Mgr. Radka Filasová Asistent pedagoga: Helena Brejchová Počet žáků: 14 Kmenová učebna: 3. patro

7.A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Fajtová Počet žáků: 25  – rozšířená výuka Tv Kmenová učebna: 3. patro

7.B

Třídní učitelka: Mgr. Monika Mrňáková Asistent pedagoga: Eva Mokrá Počet žáků: 16 Kmenová učebna: 2. patro

8.A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Bromová Počet žáků: 20 – rozšířená výuka Tv Kmenová učebna: 2. patro

8.B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Staňková Počet žáků: 24 Kmenová učebna: 2. patro

9.A

Třídní učitelka: Mgr. Radka Bendlmajerová Asistent pedagoga: Romana Hieková Počet žáků: 24 – rozšířená výuka Tv Kmenová učebna: 3. patro