2.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Králíková Počet žáků: 23 – rozšířená výuka Tv Kmenová učebna: 1. patro

2.B

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Rodová Asistent pedagoga: Lenka Tučková Počet žáků: 21 Kmenová učebna: 2. patro

3.A

Třídní učitelka: Mgr. Zita Kubíčková Asistent pedagoga: Pavla Jehličková Počet žáků: 18 Kmenová učebna: 1. patro

Přihlášky

Zde najdete různé přihlášky: přihláška do ŠSK přihláška do sportovní třídy přihláška k odběru stravy ve školní jídelně předběžná přihláška do školní družiny

Formuláře a žádosti

Zde najdete důležité formuláře a žádosti:   žádost o zařazení žáka do přípravného ročníku žádost o přestup žáka na ZŠ Vinařská žádost o přijetí k základnímu vzdělávání žádost o prominutí nebo snížení příspěvku za vzdělávání a školské služby žádost o…

3.B

Třídní učitelka: Mgr. Marie Peřinová Asistent pedagoga: Dana Vitásková Počet žáků: 12 Kmenová učebna: 2. patro

4.A

Třídní učitel: Mgr. Soňa Nebeská Asistent pedagoga: Petra Kovalová Počet žáků: 20 – rozšířená výuka Tv Kmenová učebna: 1. patro

4.B

Třídní učitelka: Mgr. Vít Borůvka Asistent pedagoga: Marcela Zarembová Počet žáků: 16 Kmenová učebna: 2. patro

5.A

Třídní učitel: Mgr. Hana Fábriová Asistent pedagoga: Lucie Minaříková Počet žáků: 30 Kmenová učebna: 3. patro

6.A

Třídní učitelka: Mgr. Romana Zepřalková Asistent pedagoga: Renata Kubínová Počet žáků: 15  – rozšířená výuka Tv Kmenová učebna: 3. patro

6.B

Třídní učitelka: Mgr. Radka Filasová Asistent pedagoga: Helena Brejchová Počet žáků: 14 Kmenová učebna: 3. patro