Otevíráme přípravnou třídu

Pro školní rok 2020/2021 otevíráme přípravnou třídu pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy.Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před…

Uzavření školy – aktualizováno

16. března 2020 Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let.   15. března 2020 ŠJ je až do odvolání uzavřena . Mgr. Martin Pilař – zástupce ředitele   13. března 2020 S okamžitou platností je uzavřena tělocvična.…

Náměty a nápady na samostudium

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, na této stránce je několik odkazů, kde najdete nápady a inspirace na samostudium, procvičování nebo jen na zkrácení dlouhé chvíle.     Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2…

Chvilka poezie s 5.A

V pátek míváme hodinu čtení a literatury. Poslední pátek ve škole jsme mluvili o verších, rýmech, slokách, … pokračovat jsme měli další hodinu, která už neproběhla. Připomněla jsem to dětem a navázala jsem na ni … Pokus se složit básničku…

Setkaní s ministrem

Ve středu 26. února 2020 navštívil naši školu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kterého doprovodili zástupci nemocnice z Ústí nad Labem. Cílem bylo seznámení dětí s projektem Studuj zdrávku, který se snaží o zvýšení počtu zájemců o studium na středních zdravotnických…

ŠD – Pohádková olympiáda

V pondělí 24. února se ve školní družině odehrál již 9. ročník Pohádkové olympiády. Tato soutěž si mezi dětmi získala velkou oblibu a děti se na ni dlouho těšily. Mezi tradiční disciplíny pohádkové olympiády patřily video, audio a čtené ukázky…

Bramborová přehazovaná

Ve středu 26. února 2020 proběhlo na naší škole okresní finále v přehazované 4. – 5. tříd. Přihlásilo se 7 škol, které byly rozdělené do 2 skupin. Naše škola hrála v 1. skupině proti ZŠ E. Krásnohorské, se kterou jsme…

Masopust v ŠD

Toto úterý (25. 2.) patřilo na naší základní škole Masopustu. Nepřeberné množství masek se již dopoledne shromáždilo v tělocvičně školy a jejich taneční rej pokračoval i ve školní družině. Promenáda masek na úvod a následný tanec a malé občerstvení bylo jistě…

Masopust

Jako každý rok i letos proběhl na naší škole masopustní rej masek. Zábavného dopoledne se zúčastnili žáci přípravné třídy, prvňáčci, druháci i třeťáci. V rámci projektu Patron byli do této akce zapojeni i žáci 9. tříd. Ti si připravili pro…