Otevření školy pro žáky 2. stupně – aktualizováno

Vážení zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí MŠMT bude od 8. června 2020 zpřístupněna škola žákům
2. stupně. Zde najdete podrobné informace a dále čestné prohlášení.

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy