Oslava Mezinárodního dne dětí v ŠD

V předvečer oslav MDD uspořádali žáci devátých tříd zábavné odpoledne pro své malé kamarády ze školní družiny.  Převlečeni za pohádkové postavičky dávali dětem „pohádkové“ otázky a děti na ně obratně odpovídaly – měly natrénováno ze zimní pohádkové olympiády, proto snadno prošly „Pohádkovou stezkou“.

Velké díky patří všem žákům 9. tříd, kteří pro ŠD toto odpoledne spoluorganizovali.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

A. Šťovíčková, vedoucí ŠD