Olympiáda v anglickém jazyce

6. prosince 2017 se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro 6. a 7. ročník. Do soutěže se přihlásilo 9 žáků, z toho 7 se olympiády zúčastnilo. Ve školním kole žáci podstoupili písemný test a poslech s porozuměním. Součástí soutěže byl i individuální rozhovor v angličtině, kdy žáci museli pohotově reagovat na různé otázky a zároveň se smysluplně vyjádřit k danému tématu.

V části ústní i písemné mohli žáci získat maximální počet 25 bodů (celkově 50 bodů). Na prvním místě se s počtem 45 bodů umístil žák 7.A. Pavel Mareček, na druhém místě pak žákyně Zora Vlásková (7.A.), která v soutěži obdržela 39 bodů, a na třetím místě žák Matěj Pejša (7.B.) s 37 body.

Děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili a vítězům gratuluji. 

Bc. Barbora Černá