Okresní kolo biologické olympiády

Naše škola nezískává úspěchy jen na sportovních kolbištích, ale i v intelektuálních soutěžích. Filip Najman, žák 9. třídy, obsadil z 31 soutěžících 7. místo v okresním kole biologické olympiády a nechal za sebou i studenty gymnázií. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme další úspěchy. Poděkování patří i paní učitelce Mgr. Libuši Hruškové za přípravu Filipa na soutěž.