Okresní kola olympiád v cizích jazycích

V uplynulých týdnech absolvovali naši žáci okresní kola olympiád v německém a anglickém jazyce a rozhodně se neztratili.
V německém jazyce obsadila Káťa Nguyen (9.B) 3. a Bára Králová (9.A) 5. místo. V anglickém jazyce obsadili shodně 10. místo Kuba Šimek (6.B) v kategorii šestých a sedmých tříd a Bětka Králová (9.B) v kategorii osmých a devátých tříd.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Vladimíra Běhounková