O nás

Základní škola Ústí nad Labem 

Vinařská 1016/6, příspěvková organizace

400 01  Ústí nad Labem

Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem

Ředitel školy: Mgr. Květoslav Kolařík

Organizační složky: základní škola, přípravný ročník, školní družina, školní jídelna

Kapacita školy: 387 žáků

Kapacita školní družiny: 90 žáků

 

Charakteristika školy:

Provozní doba školy: 7.40 – 15.30

Provozní doba školní družiny: 6.00 – 17.00

Provozní doba tělocvičny: 7.00 – 21.30

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, se zaměřením na lední hokej a cheerladers – roztleskávačky (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

ZŠ Vinařská vyučuje dle ŠVP

 •  I. stupeň 1. – 5. ročník „Škola pro život v 21. století“
 • II. stupeň 6. – 9. ročník „Škola pro život v 21. století“

Školní vzdělávací program najdete v sekci Dokumenty školy.

Žákům sportovních tříd ledního hokeje a roztleskávaček je umožněn trénink i v dopoledních hodinách. O zařazení do sportovních tříd mohou požádat i žáci, kteří jsou členy jiných oddílů a zároveň mohou požádat o změnu učebního plánu. Rozvrh je zpracován v návaznosti na trénink na ledové ploše zimního stadionu a prostoru v tělocvičně školy.

Žáci 6. – 8. sportovních tříd mají 4 hodiny Tv týdně.

Žáci 4. – 5. sportovních tříd mají 3 hodiny Tv týdně.

Sportovní úspěchy

Žáci ZŠ Vinařská se pravidelně zúčastňují především sportovních soutěží. Mezi největší úspěchy patří 1. místo na MČR ve florbalu v Kopřivnici v r. 2005 a 2010 a 1. místo na MČR v basketbalu v basketbalu v r. 2014.

Slavní žáci naší školy

Mezi naše slavné žáky patří olympijský vítěz v ledním hokeji Jan Čaloun, mistr světa v ledním hokeji Martin Štěpánek, současný hráč NHL Michal Neuwirth a mistr ČR v ledním hokeji Robin Hanzl.

Stravování

Strávníci si mohou vybrat 5 x v týdnu ze dvou obědů. Jídelna vaří na objednávku i bezlepkovou dietu. Jídelnu navštěvuje cca 240 žáků a 40 zaměstnanců a mohou ji využívat i cizí strávníci. V roce 2015 prošla školní jídelna rekonstrukcí. Došlo k výměně nábytku, malování a estetickým úpravám.

Školní družina

Školní družina má k dispozici v důsledku nařízení KHS tři nové učebny a školní hřiště. Úplata školní družiny je v současné době 150 Kč. Školní družinu navštěvuje v současné době 90 žáků.

Školní družina pracuje podle ŠVP a vytváří pravidelnou činnost v ranní i odpolední době.

Aktivity školní družiny

 • Spaní ve škole – 1 x ve školním roce
 • Setkávání s rodiči u stolních her
 • Víkendové aktivity a výlety – cca 6 x ve školním roce
 • Družinový tábor o letních prázdninách
 • Soutěže pro členy Školní družiny

Aktivity ZŠ Vinařská

Základní škola pracuje především jako výchovně vzdělávací instituce, ale vedle toho se snažíme vytvářet vyžití pro žáky v jejich volném čase.

V současné době pracuje na škole cca 20 zájmových kroužků, které vedou především učitelé naší školy. Žáci si kroužky platí většinou v částce 300 Kč na pololetí a učitelé mají uzavřenu dohodu o provedení práce.

Další tradiční akce

 • Vyhlášení sportovce roku
 • Rozdávání vysvědčení profesionálními sportovci
 • Běh do schodů
 • Vánoční sportování
 • Masopust
 • Vánoční akademie
 • Lyžařský kurz pro 6. – 9. ročník
 • Zimní pobyt na horách pro 2. – 5. ročník
 • Škola v přírodě pro přípravnou třídu a 1. – 5. ročník
 • Sportovní soustředění 4. a 5. ročníků v Dolním Jiřetíně
 • Sportovně-vzdělávací kurz v Nižboře pro 6. – 8. ročník

Zapojení do projektů

ZŠ Vinařská si je plně vědoma, že si pro lepší a moderní výuku, popřípadě další aktivity musíme zajistit i finance od jiných zdrojů.

V současné době jsme zapojeni do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ II – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva 63

Pravidelně žádáme KÚ i Město ústí nad Labem o menší projekty.

Přehled všech projektů v sekci Projekty.

Školní sportovní klub

Při škole pracuje Školní sportovní klub, jehož cílem je organizovat další zájmovou činnost v prostorách školy a zároveň přispívat členům na druhé učebnice, zdravé svačiny, sportovní kurzy, sportovní vybavení a na doučování. Finanční prostředky na jeho činnost získáváme z řad sponzorů či projektů.

Všechny informace o sdružení najdete v sekci ŠSK při ZŠ Vinařská.