Návod pro přihlášení

Pro přihlášení do elektronické ŽK máte dvě možnosti:

  • přes webové stránky školy www.zsvinarska.cz – v sekci PRO RODIČE – Žákovská knížka

 

login: první písmeno z křestního jm. + celé příjmení (bez diakritiky, malá písmena)

heslo: datum narození žáka ve tvaru rrrr/mm/dd

 

příklad: rodiče Adama Nováka, nar. 1. 1. 2001 se přihlásí

                       login: anovak

                       heslo: 20010101

Po přihlášení můžete změnit heslo v NASTAVENÍ.

Při problémech s přihlášením kontaktujte pana učitele Miroslava Kašpara.