Moderní výuka

Výzva č. 57 OPVK

opvk_hor_zakladni_logolink_cmyk_cz

Název projektu

CZ.1.07/1.1.00/57.0426 Moderní výuka

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních..

Klíčové aktivity

  • Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy – umožní nákup pomůcek a materiálu pro rozvoj technických předmětů na škole.
  • Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém formou blended learningu.