Mezinárodní den dětí v ŠD

Ve středu 3. června 2015 uspořádali žáci z 9.B zábavné odpoledne pro své malé kamarády ze školní družiny. Tento den se „malí, ale i velcí“ přenesli do pohádkové říše a zde plnili zábavné úkoly, za které pak dostali sladkou odměnu. Velké poděkování „deváťákům“ – jmenovitě: Pavle Mohrové, Janě Blažkové, Elišce Pokrupové, Tereze Varvažovské, Davidu Matějovi, Honzovi Endrychovi a Honzovi Krákorovi.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Anna Šťovíčková – vedoucí ŠD