Listování

Podle Slovníku spisovné češtiny znamená slovo listovati obracet stránky v knize, sešitě neb časopise. Listování s velkým L je dlouhodobý cyklus divadla s knihou v ruce neboli scénického čtení. Herci, kteří se do projektu zapojují, předčítají ukázky z vybrané knihy a četbu doprovázejí hranými scénkami.

Na naší škole mělo LiStOVáNí  premiéru 26.dubna 2016. Zavítali k nám herci Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Jana Bučková. Jejich herecký výkon zaujal všechny zúčastněné…..

Shlédli jsme dvě představení. Pro 1. stupeň – Bertík a čmuchadlo, pro 2. stupeň – Život k sežrání

Představení mělo velký úspěch a žáci herce odměnili opakovaným potleskem. Bylo to skvělé!

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Iveta Hnyková