Kvalitní vzdělávání na Vinařské

logo_projekt_kvalitni_vzdelavani

 

Naše škola realizuje projekt s názvem KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VINAŘSKÉ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001349, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu – školní asistentka působící na škole po celou dobou projektu, sociální pedagog působící na škole po dobu jednoho roku
  • extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči žáků ZŠ

 

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.