Králíková Hana, Mgr.

třídní učitelka: 3.A

email: hana.kralikova@zsvinarska.cz

kabinet: 1. patro