Informace o sdružení

Vážení rodiče,

při ZŠ Vinařská pracuje od 1. září 2015 Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o., pobočný spolek.

Cíl ŠSK:

– organizace zájmových kroužků při ZŠ Vinařská

– organizace pohybových aktivit členům ŠSK při ZŠ Vinařská

– organizaci pohybových aktivit členům ŠSK, které pořádá OR AŠSK (soutěže mezi školami)

– příspěvek na sportovní vybavení

Příspěvky

1. 300, 400, 450 Kč – příspěvek na 1 kroužek na 1 pololetí – účastnický poplatek.

2. šek od Magistrátu v hodnotě xxx nebo xxx – zvýhodňující příspěvek.

3. členský příspěvek – 20 Kč

Vysvětlení k poplatkům

1. V případě, že žák zaplatí částku 300, 400, 450 Kč za kroužek, má hrazen 1 kroužek na 1 pololetí dle ceny kroužku. Žák musí zaplatit takový počet kroužků, kolik jich navštěvuje.

2. Všechny děti dostanou v listopadu 2019 dva šeky na xxx pro evidované členy. Ten mohou odevzdat našemu ŠSK. V případě, že odevzdají šek na xxx, proplatíme členovi xxx na sportovní oblečení. V případě, že odevzdají dva šeky, proplatíme členům xxx. Příspěvek na šeky mají pouze žáci, kteří se účastní sportovních kroužků a mají trvalé bydliště v Ústí nad Labem.

3. Členem se stává každý žák, který zaplatí členský příspěvek 20 Kč a zaregistruje se do ŠSK. Zároveň musí být aktivním členem tzn., že musí docházet do nějakého kroužku na škole. Žák, který byl členem vloni, již nemusí vyplňovat registrační přihlášku, ale musí zaplatit členský poplatek 20 Kč.

Dítě, které ještě není členem ŠSK, musí vyplnit registrační přihlášku.

Pokyny k platbě

Platbu je možné provést  převodem peněz na číslo účtu ŠSK při ZŠ Vinařská – 271921979/0300 do 21. října 2019. V případě, že platbu neprovedete, bude činnost vašeho dítěte v kroužku po 22. říjnu 2019 ukončena.

Do zprávy platby uveďte:   assk-logo-bezpopisku

Jméno a příjmení

Třída

Název kroužku, kroužků

Členský příspěvek

Např.:

620 Kč na účet

Josef  Novák, 6.A, florbal, volejbal, členský příspěvek

 

 

Mgr. Květoslav Kolařík – předseda ŠSK při ZŠ Vinařská