Hrstková Petra, Mgr.

třídní učitelka: 9.B

email: petra.hrstkova@zsvinarska.cz

kabinet: 3. patro