Horolezci na brigádě

Ve středu 12. března se kroužek horolezectví konal trochu netradičně v prostorách sídliště Pod Holoměří. V zalesněném svahu pod nemocnicí mladí horolezci – brigádníci řezali, stříhali a jinak likvidovali pichlavé větve šípku a jiných náletových dřevin, aby zpřístupnili patu skály, která se tu vypíná až do výšky sedmi metrů. Práce to byla vskutku nebezpečná. Všichni klouzali po listí a klopýtali o volné kameny v prudkém svahu, ale nehleděli ani na četná zranění způsobená ostrými trny zákeřných větví. Po hodinové bitvě byl výsledkem jejich námahy volný přístup ke skále. Po práci by měla následovat zábava a k té horolezci využili nově vybudované dětské hřiště v těsném sousedství skály. A závěr? Nikdo se vážně nezranil a legrace si všichni užili dosytosti.

Proč tolik starostí o malou skálu? Je blízko školy a má ideální rozměry pro vybudování školní cvičné stěny, kterou bude využívat horolezecký kroužek především v teplých jarních a letních měsících. O její „zprovoznění“ se za pomoci mladých horolezců z naší školy pokusí pan Karel Bělina. Ano, ten Karel Bělina – ikona českého horolezectví (držitel velkého množství prvovýstupů v Tisé a okolí), spoluautor knihy Lezecký průvodce Tisá – Rájec – Sněžník, držitel ocenění „Křesadlo 2010“ a také autor nové Via Ferraty (klettersteig) na Pastýřskou stěnu v Děčíně. Už se všichni těšíme na vzájemnou spolupráci a hlavně na nové zážitky při lezení!

Mgr. Marin Pilař

Zde si můžete prohlédnout fotografie z brigády.