Hit Holoměře

Poslední celodružinovou akcií v tomto školním roce byla písničková soutěž „Hit Holoměře“.

Celý květen se ve školní družině zpívalo o sto šest. Bylo těžké vybrat z každého oddělení ŠD ty nejlepší zpěváky. A jak dopadlo pěvecké klání? První místo obsadila Veronika Sejková (4.B) se stejně šikovnou mladší sestrou Dominikou (3.A). Druhé místo patřilo dvojici Kačka Tranová + Veronika Sejková (obě 4.B) a třetí příčka v tomto roce patří Haničce Perlíkové z 1.A. Velká gratulace patří ale všem účastníkům soutěže, kteří si zaslouží pochvalu nejen za zpěv, ale i odvahu vystoupit před obecenstvem. Teď už se v družině těšíme na oslavu MDD a závěrečnou diskotéku, kde se rozloučíme se školním rokem 2014/2015.

                                                                          Anna Šťovíčková – vedoucí ŠD

Zde si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže.