Geologický seminář v Muzeu města Ústí nad Labem

V úterý 19. ledna 2016 proběhl v Muzeu města Ústí nad Labem odborný seminář na téma geologie severních Čech pro žáky 9. ročníků. Na začátku seminář měla lektorka krátkou přednášku na téma druhy a rozdělení hornin vyskytujících se v našem regionu. Poté se žáci rozdělili do tří skupin a každá řešila zadaný úkol. První skupina se zabývala zkamenělinami, druhá skupina třídila horniny a třetí poznávala horniny a určovala lokality výskytu. Postupně se skupiny prostřídaly. Závěrem lektorka práci žáků zhodnotila a zadala kontrolní otázky, které žáci správně zodpověděli.
Během semináře si žáci v geologických sbírkách prohlédli exponáty obřích amonitů, které byly nalezeny v Ohři a teprve budou vystaveny v Muzeu.

Mgr. Jana Osif Valešová

Zde si můžete prohlédnout fotografie.