Exkurze do knihovny

knihovnaJako v předešlých letech, i letos se naši žáci těšili z návštěvy dětského oddělení Severočeské knihovny. V kolektivu své třídy si užili výchovně vzdělávací program, který pro ně pracovníci knihovny připravili. Každoročně bývá o tyto akce veliký zájem. V rámci zážitkového programu se účastníci mimo jiné seznámili s vybavením knihovny, osvojili si postup při vyhledávání knih přes počítač. Mnozí si po té založili čtenářské průkazy a zapůjčili si knihy, které je oslovily.

Na snímcích se můžete podívat i na celkovou pracovní atmosféru z návštěvy žáků třídy 5.A. Ve spolupráci s knihovnou bychom rádi pokračovali i v příštím roce.

Mgr. Marie Peřinová