Evropský den jazyků

V pátek 25. září 2015 jsme si okořenili výuku německého jazyka programem Spiel und Spass mit Tieren ke Dni evropských jazyků. Žáci 8.A, 8.B a 9.A navštívili pobočku Severočeské vědecké knihovny v Chuchillově ulici a absolvovali 50 minut výuky netradičními metodami. Pracovali v několika skupinách na pěti stanovištích. Poznávali, třídili a popisovali zvířata v německém jazyce. Všichni se aktivně zapojili a předvedli, že jim netradiční metody a práce ve skupinách nejsou cizí. Doufám, že si odnesli i nějaké nové poznatky, které využijí při naší společné výuce. Všem patří pochvala za snahu a vzorné chování.

Mgr. Vladimíra Běhounková

Zde si můžete prohlédnout fotografie.