EU – Peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu EU – peníze školám, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole Vinařská. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

 

opvk_hor_zakladni_logolink_cmyk_cz

Datum zahájení projektu:

1. dubna 2011

Předpokládané datum ukončení projektu:

30. září 2013

Digitální učební materiály:

  • zde najdete několik digitálních učebních materiálů (DUMů) vytvořených našimi pedagogy v programu SMART Notebook, Microsoft PowerPoint a Microsoft Word – ukázka  ve formátu PDF (pouze pro čtení)
  • v případě zájmu je celá sada DUMů v originalním formátu k dispozici u ředitele školy

 

bude aktualizováno