Erasmus+

Název projektu

2015-1-CZ01-KA101-013589 S jazykovými znalostmi do Evorpy

Typ projektu

Projekt financován z fondů EU v operačním programu Erasmus+ Výzvě 2015 KA101 – Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita pracovníků škol

Cílová skupina: eu-flag-erasmus_vect_pos

3 pedagogové I. stupně

Zadání projektu:

Podpora našich učitelů při jejich dalším profesním vzdělávání, zvyšování jejich jazykových kompetencí, poznávání moderních forem výuky a jejich začleňování do běžné výuky na naší škole. Projekt se snaží zvýšit vzdělanosti našich učitelů a následně žáků, zvýšit jejich sebejistotou a motivovanost – tedy aby mobility tohoto programu směřovaly k úspěšnému vzdělávání mládeže, internacionalizaci výuky, podpory flexibilních forem výuky, zvyšování konkurenceschopnosti mládeže na pracovním trhu.

Trvání projektu:

1. 6. 2015 – 31. 5. 2016

Zde najdete oficiální leták Erasmus+.

Zde najdete prezentace o pobytu v Oxfordu a Regensburgu.

Zde najdete metodiku z workshopu.

O své poznatky z jazykově-metodického pobytu jsme se podělily nejen na kmenové škole, ale i na ZŠ Pod Vodojemem, a to 24. září 2015 a na ZŠ v Chlumci 5. listopadu 2015.