English club / Anglický klub

Vážení rodiče,

ZŠ Vinařská nabízí možnost konverzace v anglickém jazyce v malých skupinkách do deseti žáků na různá témata týkající se britských reálií a různých oblastí kulturního života ve Velké Británii (např. hudba, média, literatura a její osobnosti, film, Londýn, Edinburgh, shopping, travelling, atp.).

Termín: po – čt 14.00 – 15.00

Frekvence: 1x týdně + 6x/šk. rok předem nahlášená videoprojekce (max. 120 min)

Počet žáků ve skupině: max. 10

Cena: 300 Kč + 100 Kč – příspěvek na kopírování a materiál

Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat vyučujícím anglického jazyka – p. uč. Osif Valešová, p. uč. Zepřalková, p. uč. Ondrušová – kabinet 3. patro.

Mgr. Jana Osif Valešová