Ekologie – Tonda za obalem

Dne 7. ledna zavítali do naší školy dva lektoři s projektem Tonda Obal na cestách, který probíhal formou besedy. V jejím průběhu lektor žákům ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu mu napomáhala výstavka Tondy Obala – kufřík plný recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. Uskutečnilo se celkem deset besed pro celý první stupeň a šesté a sedmé ročníky.

Mgr. Martina Kvasničková

Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce.