Druhé setkání nad knihou

Na fotografiích se můžete podívat do zákulisí našeho společného setkání. Knihovna byla opět zaplněna.  Přišli  jsme v podobném složení i počtu a s pěknými encyklopediemi. Tušíte kolik encyklopedií nabízí naše školní knihovna? I my jsme byli zjištěným počtem překvapeni. Vyslechli jsme pohádkový příběh o pořádném jedlíkovi, dokázali jsme si poradit s úkoly z textu a zahráli si na nenajedeného hrdinu příběhu.

Za měsíc na shledanou s komiks literaturou.

Mgr. Marie Peřinová

Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce.