Dopravní hřiště

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 povinně vstoupila prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky základních škol. Zpestřením pro žáky jsou pak hodiny praktické výuky na dopravním hřišti. Žáci 4.A a 4.B si jízdu mezi dopravními značkami a za dohledu policisty vyzkoušeli 17.6.2014. Po napsání testů by mnoho čtvrťáků řidičský průkaz nezískalo a většina z úspěšných žáků by o něj rychle přišla při jízdě na kole. Snad budou mít ve skutečném silničním provozu větší štěstí!

Mgr. Vít Borůvka

Zde si můžete prohlédnout fotografie.