Divadélko pro školy Hradec Králové

Ve středu 21. 5. nás již druhým rokem navštívili herci z Hradce Králové. Tentokrát si pro děti 0. – 3. ročníků připravili pohádku s názvem „Pohádky z našeho statku“. Děti se po celou dobu náramně bavily, spolupracovaly s herci a děj pohádky je natolik zaujal, že zapomněly zlobit a rušit. Hercům byl největší odměnou jejich smích a závěrečný aplaus.

Mgr. Soňa Nebeská

Zde si můžete prohlédnout fotografie z představení