Divadélko pro školy Hradec Králové

V pondělí 13. června již čtvrtým rokem navštívili herci z Hradce Králové. Tentokrát si pro děti z 0. – 3. ročníků připravili pohádku s názvem „Africká pohádka aneb podivuhodná dobrodružství doktora Holuba“.

Děti se po celou dobu náramně bavily. S herci si zazpívaly, doplňovaly je, smály se upozorňovaly na možná nebezpečí, která hercům od „divokých“ loutek hrozila. Děj pohádky je natolik zaujal, že zapomněly zlobit a rušit. Vytvořily aktérům prostředí, ve kterém byla radost hrát a závěrečný aplaus to jen potvrdil.