Děvčata se úspěšně rvala v biologické bitvě

Postup do krajského kola biologické olympiády vybojovala Barbora ze 7.A. Podobně srdnatě své znalosti z biologie prezentovala Zora ze stejné třídy. Ta v tvrdé konkurenci i žáků gymnázií obsadila pěkné jedenácté místo.

Děvčata se v soutěži musela popasovat jak s obtížným testem, v němž se objevily otázky z učiva, které ještě neprobírala, tak s praktickou částí. Už samotnou účast v okresním kole si musela tvrdě odpracovat.  Třeba čtrnáctidenním pozorováním a pečlivým zdokumentováním pohybu rostlin během růstu za netypických podmínek nebo komplexním tříhodinovým testem ve školním kole.

Snaha a píle se vyplatila a děvčatům za jejich úsilí a skvělou reprezentaci školy děkujeme.

Ing. Radka Filasaová