Deváťáci na úřadu práce

Ve čtvrtek 10. října 2019 navštívila třída 9.A Úřad práce v Ústí nad Labem. Deváťáci se zde dozvěděli, jaká je situace na trhu práce a jak vysoká je míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Zjistili, jaké možnosti dalšího studia v našem kraji mají, získali důležité informace týkající se uplatnění se na trhu práce a možná se ujistili, že si již zvolili či teprve zvolí dobré budoucí povolání?!

Mgr. Radka Bendlmajerová – výchovná poradkyně