Den Země

V pondělí 20. dubna  2015 se celý první stupeň zúčastnil akce Den Země, při které žáci a žákyně předvedli své znalosti ohledně třídění odpadu a recyklace, ochrany přírody a zásad zdravé výživy.

Každá třída postupně prošla čtyři stanoviště. Na prvním stanovišti jsme od dětí zjistili, co všechno vědí o třídění odpadu, jestli znají barvy nádob na třídění odpadu a jestli už někdy slyšely pojem recyklace. Své znalosti, které získaly na prvním stanovišti, všichni zúročili na stanovišti druhém, kde měli doplňovat deset chybějících slov do textu o ochraně přírody. Třetí stanoviště patřilo zásadám zdravé výživy. Děti se seznámily se zdravými a nezdravými potravinami, dozvěděly se, co by v jejich jídelníčku nemělo chybět a co by měly naopak vynechat. Společně pak vytvořily Desatero zásad zdravé výživy.Na posledním stanovišti pak všichni s přehledem zvládli rozdělit potraviny na zdravé a nezdravé. Ke zdravým potravinám přiřazovali smajlíka a k nezdravým pak šklebouna. Kluci a holky správně rozdělili i ovoce a zeleninu. Prvňáčci úspěšně konkurovali čtvrťákům i páťákům a patřili k těm šikovnějším třídám. Za odměnu si pak každý zúčastněný vysloužil sladkou odměnu.

Dětem na jednotlivých stanovištích pomáhaly žákyně z 9.A,  které také pomohly s organizací celé akce a patří jim velké poděkování. Byly to dívky – Viktorie Ficajová, Štěpánka Karasová, Eliška Polidová a Daniela Kalvodová.

                 Mgr. Radka Bendlmajerová – organizátorka akce

Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce.