Den Země

den_zeme Ve čtvrtek 25. dubna 2019 proběhla u nás ve škole tradiční akce s názvem Den Země. Děti z prvního stupně si na 2 stanovištích vyzkoušely své znalosti ohledně třídění odpadu, recyklaci, o problémech souvisejících se znečištěním vzduchu, půdy, vody, s nedostatkem vody a kdy může být oheň dobrý sluha, kdy zlý pán. Další 2 stanoviště patřila zdravé výživě. Děti si zopakovaly pravidla zdravé výživy, pokusily se sestavit správný jídelníček a ochutnaly některé druhy zeleniny a ovoce.

Pro letošní rok byla vybrána bílá barva a nejvíce kusů bílého oblečení oblékla třída 4.A, kterou jsme odměnili sladkou odměnou. Těšíme se na příští rok.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Radka Bendlmajerová – koordinátor enviromentální výchovy