Den Země

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 se na naší škole konal Den Země. Tato akce byla určena pro celý první stupeň. Pro děti byla připravena čtyři stanoviště. Na prvním stanovišti se seznámily s tím, jak se má správně třídit odpad, jak se třídí odpad v naší škole a co je to recyklace. Na druhém stanovišti děti hledaly lístečky se slovy a když všechna slova nalezly, doplnily společně s paní učitelkou text, který informoval  o nutnosti ochrany naší planety. Na třetím stanovišti si děti prověřily svoje znalosti ohledně zdravé výživy. Smajlíky označovaly zdravá jídla, která bychom měli mít v jídelníčku často a šklebouny potom děti označily jídla nezdravá. Prozkoušeli jsme také to, jak znají ovoce a zeleninu. Některé děti si pak vyzkoušely, jestli poznají druh ovoce či zeleniny i se zavázanýma očima. Na čtvrtém stanovišti pak všichni svoje znalosti zúročili při vytváření plakátu, kde společně se svojí paní učitelkou vytvořily Desatero zásad zdravé výživy. U jednotlivých stanovišť jim pomáhali žáci a žákyně ze třídy 9.B, kterým děkujeme za úspěšnou spolupráci. Jako odměnu dostala každá zúčastněná třída misku ovoce a misku zeleniny.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

                                                                    Mgr. Radka Bendlmajerová