Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy z LVVZ

Ztráty a nálezy z lyžařského kurzu je možno vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách. Mgr. Květoslav Kolařík – vedoucí kurzu

Zimní pobyt – ztráty a nálezy

Vážení zákonní zástupci, jako již tradičně zůstaly po Zimním pobytu v Příchovicích dětmi zapomenuté věci. Pokud některou z nich postrádáte, jsou k doptání u zástupce ředitele Mgr. Martina Pilaře.