Třídy

Přípravný ročník

Třídní učitelka: Marta Hradová Asistent pedagoga: Lenka Tučková Počet žáků: 11 Kmenová učebna: 1. patro        

1.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Fábriová Asistent pedagoga: Marcela Zarembová Počet žáků: 19 – sportovní Kmenová učebna: 3. patro  

1.B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Hovorková Asistent pedagoga: Lucie Minaříková Počet žáků: 17 Kmenová učebna: 2. patro  

2.A

Třídní učitelka: Mgr.Iveta Hnyková Počet žáků: 25 – sportovní Kmenová učebna: 2. patro

2.B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sobotková Počet žáků: 13 Kmenová učebna: 1. patro

3.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Králíková Počet žáků: 20 Kmenová učebna: 1. patro

3.B

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Rodová Asistent pedagoga: Petra Červená Počet žáků: 22 Kmenová učebna: 2. patro

4.A

Třídní učitel: Mgr. Zita Kubíčková Asistent pedagoga: Pavla Jehličková Počet žáků: 19 – sportovní Kmenová učebna: 1. patro

4.B

Třídní učitelka: Mgr. Marie Peřinová Asistent pedagoga: Dana Vitásková Počet žáků: 9 Kmenová učebna: 2. patro

5.A

Třídní učitel: Mgr. Soňa Nebeská Asistent pedagoga: Petra Kovalová Počet žáků: 22 – sportovní Kmenová učebna: 1. patro