Třídy

1.A

Třídní učitelka: Iveta Hnyková Počet žáků: 20 – rozšířená výuka Tv Kmenová učebna: 2. patro  

1.B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sobotková Počet žáků: 16 Kmenová učebna: 1. patro

2.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Králíková Počet žáků: 23 – rozšířená výuka Tv Kmenová učebna: 1. patro

2.B

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Rodová Asistent pedagoga: Lenka Tučková Počet žáků: 21 Kmenová učebna: 2. patro

3.A

Třídní učitelka: Mgr. Zita Kubíčková Asistent pedagoga: Pavla Jehličková Počet žáků: 18 Kmenová učebna: 1. patro

3.B

Třídní učitelka: Mgr. Marie Peřinová Asistent pedagoga: Dana Vitásková Počet žáků: 12 Kmenová učebna: 2. patro

4.A

Třídní učitel: Mgr. Soňa Nebeská Asistent pedagoga: Petra Kovalová Počet žáků: 20 – rozšířená výuka Tv Kmenová učebna: 1. patro

4.B

Třídní učitelka: Mgr. Vít Borůvka Asistent pedagoga: Marcela Zarembová Počet žáků: 16 Kmenová učebna: 2. patro

5.A

Třídní učitel: Mgr. Hana Fábriová Asistent pedagoga: Lucie Minaříková Počet žáků: 30 Kmenová učebna: 3. patro