Třídy

Přípravný ročník

Třídní učitelka: Iveta Hnyková Počet žáků: 14 Kmenová učebna: 2. patro webové stránky přípravného ročníku      

1.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Králíková Počet žáků: 20 Kmenová učebna: 1. patro  

1.B

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Rodová Počet žáků: 18 Kmenová učebna: 2. patro

2.A

Třídní učitelka: Mgr. Zita Kubíčková Počet žáků: 18 Kmenová učebna: 1. patro

2.B

Třídní učitelka: Mgr. Marie Peřinová Počet žáků: 14 Kmenová učebna: 2. patro

3.A

Třídní učitelka: Mgr. Soňa Nebeská Počet žáků: 20 Kmenová učebna: 1. patro

3.B

Třídní učitelka: Mgr. Vít Borůvka Počet žáků: 15 Kmenová učebna: 2. patro

4.A

Třídní učitel: Mgr. Hana Fábriová Počet žáků: 26 Kmenová učebna: 3. patro

5.A

Třídní učitel: Mgr. Romana Zepřalková Počet žáků: 24 Kmenová učebna: 1. patro

6.A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Fajtová Počet žáků: 25 Kmenová učebna: 3. patro