Třídy

1.A

sportovní třída Třídní učitelka: Mgr. Soňa Nebeská Asistent pedagoga: Petra Kovalová Počet žáků: 15 Kmenová učebna: 1. patro  

1.B

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Hnyková Asistent pedagoga: Lenka Tučková Počet žáků: 15 Kmenová učebna: 2. patro    

2.A

sportovní třída Třídní učitelka: Mgr. et Mgr. Hana Fábriová Asistent pedagoga: Marcela Zarembová Počet žáků: 18 Kmenová učebna: 3. patro  

2.B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Hovorková Asistent pedagoga: Lucie Minaříková Počet žáků: 19 Kmenová učebna: 2. patro  

3.A

sportovní třída Třídní učitel: Mgr. Vít Borůvka Počet žáků: 21 Kmenová učebna: 2. patro  

3.B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sobotková Počet žáků: 20 Kmenová učebna: 1. patro  

4.A

sportovní třída Třídní učitelka: Mgr. Hana Králíková Počet žáků: 19 Kmenová učebna: 1. patro  

4.B

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Rodová Asistent pedagoga: Petra Červená Počet žáků: 25 Kmenová učebna: 2. patro  

5.A

sportovní třída Třídní učitelka: Mgr. Zita Kubíčková Asistent pedagoga: Pavla Jehličková Počet žáků: 19 Kmenová učebna: 1. patro