Pro rodiče

Zájmové kroužky

Vážení rodiče, v letošním školním roce 2015/2016 plánujeme otevření cca 20 zájmových kroužků. Vedoucí kroužků jsou učitelé ZŠ Vinařská, příp. externí zaměstnanci. Přihlášky dostanou žáci v prvním školním týdnu. Výuka by měla začít 14. září 2015.

Výsledky zápisu do 1. tříd

Do 1. ročníků pro šk. r. 2015/2016 byli přijati: 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 10/2015 11/2015 12/2015 14/2015 16/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015 24/2015 25/2015 26/2015 27/2015 28/2015 29/2015 30/2015 31/2015 33/2015 34/2015 35/2015 36/2015 37/2015 38/2015…

Výsledky voleb do školské rady

Dne 13. listopadu 2014 proběhly volby do školské rady pro funkční období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018. Jako zástupci pedagogických pracovníků školy byly zvoleny Mgr. Vladimíra Běhounková a Mgr. Zita Kubíčková. Zákonné zástupce rodičů budou reprezentovat Mgr.…