Pro rodiče

Sponzorský dar

Velké poděkování patří rodičům dětí z 1.B za sponzorský dar na Vánoční jarmark – zakoupení  surovin a napečení perníčků, cukroví a sladkého pečiva. Iveta Hnyková

Výsledky voleb do školské rady

Dne 10. listopadu 2016 proběhly doplňující volby do školské rady. Zákonné zástupce nezletilých žáků bude nově reprezentovat paní Olga Mudrová. Podrobné výsledky voleb jsou přístupné k nahlédnutí u ředitele školy. Mgr. Martin Pilař – zástupce ředitele školy

Zájmové kroužky

Vážení zákonní zástupci a žáci, zájmové kroužky startují od pondělí 26. září 2016. Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy

Volby do školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci. Z důvodu chybného zařazení kandidáta – pedagoga školy, který není oprávněnou osobou pro volbu do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, se výsledek voleb ze dne 8. září 2016 anuluje. Kandidátům se omlouvám za způsobené…

Příspěvek na Zimní pobyt

Vážení zákonní zástupci, žáci I. stupně, kteří jsou pojištěnci VZP, mohou dostat příspěvek ve výši 1.200 Kč na Zimní pobyt na horách konaný v minulém školním roce. Co pro to musíte udělat? Vyplňte formulář, který nechte na sekretariátu školy potvrdit. Po…