Stalo se

Přírodověda ve 4.B v muzeu

Rozmanitost přírody – životní potřeby, projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla živočichů a rostlin – to se učí žáci podle školního vzdělávacího plánu v předmětu přírodověda ve 4. ročníku. A proto jsme se domluvili a 16. října absolvovali výukový…

Hazmburk

Žáci šestých tříd se zúčastnili první části „Projektu České středohoří“. Každá část bude zakončena výstupem a fotodokumentací s určitým zaměřením. Výlet na Hazmburk je zaměřen zeměpisně, což pro žáky znamená ohodnocení známkou v předmětu zeměpis. Šesté třídy ještě čeká celkem 5 takovýchto…

Šesťáci v knihovně

V úterý 23. října 2018 vyrazila třída 6.A společně s paní učitelkou Bendlmajerovou a panem učitelem Šumou do pobočky knihovny na Klíši. Paní knihovnice si pro ně připravila velmi zajímavý program ve skupinkách, při kterém děti vyhledávaly informace v encyklopediích…

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích

Ve čtvrtek 18. října 2018 děti z 5.A v doprovodu paní učitelky a paní asistentky navštívily Severočeské planetárium a hvězdárnu Teplice. V planetáriu si děti vyslechly přednášku na téma Sluneční soustava. Dozvěděly se i něco o dobývání vesmíru, shlédly unikátní snímky z přistání na Měsíci…

Výlet ŠD #2 – Srbská Kamenice

V rámci projektu Šablony II. strávily děti ze ŠD tuto sobotu v Srbské Kamenici. Počasí nám (jako vždy) přálo a super program s ukázkami horolezectví v podání trenéra Filipa, krmení koz, návštěva venkovského zemědělského muzea, hraní na dětském hřišti a ochutnávka vody z místní studánky…

Drakiáda

Sychravo dnes všude bylo, náladu to nezkazilo. S draky jsme si zaběhali, zdravou barvou zabarvili. Co by kdo chtěl víc, nás netrápilo nic. Vítr sice nefoukal, drak si vzlétl během v dál.   Zde si můžete prohlédnout fotografie. Mgr. Ilona Rodová

Via Ferrata Poustevna – Mirkov

Letošní babí léto přeje nejen zahrádkářům, ale i horolezcům. Bylo by tedy nerozumné sedět doma, a tak jsme se vydali v sobotu na krásnou ferratu do Mirkova (Povrly). Na místo jsme dorazili autem a tím jsme ušetřili síly na lezení. Celý…

Šesťáci v muzeu

Středeční ráno si žáci 6.B zpestřili návštěvou ústeckého muzea. Většina dětí již někdy muzeum navštívila, nicméně tato prohlídka byla naprosto exkluzivní. Děti se totiž dostaly do takových míst, kam kroky většiny návštěvníků nesmí zamířit. Restaurátorská dílna, knihařská dílna, kde se…

Via Ferrata Vinařská

Po dlouhé prázdninové přestávce se opět rozeběhly zájmové kroužky. Zájem o horolezectví neustává (54 členů od přípravky po devátou třídu) a proto ani Školní sportovní klub nepolevuje ve své činnosti a pro letošní školní rok si připravil pro horolezce hned…

Dýňobraní

V rámci projektového dne se první celodružinovou akcí v tomto školním roce stalo páteční Dýňobraní. V první části tohoto odpoledne se děti seznámily (za pomoci počítačové techniky a internetu) s tím: kde, jak a z čeho se dýně vypěstují. Dále si mohly různé druhy dýní…