Bromová Marcela, Mgr.

třídní učitelka: 6.A

email: marcela.bromova@zsvinarska.cz

kabinet: 1. patro