Beseda

Ve středu 23. 10. u nás ve škole proběhla beseda Drogy a zákony v rámci projektu Drogová kriminalita – fenomén jednotlivce nebo zkáza celé rodiny?.  Žáci 8. A se během besedy seznámili s postihy, které mohou být uloženy za držení a nakládání s nelegálními drogami.

Prosapia, o. s . sdružení pro rodinu, která nám besedu zajišťovala, měla k dispozici i psovoda z Vězeňské služby ČR se psem Krekem, který je vycvičený na vyhledávání drog.

Krek předvedl svoji poslušnost a dovednosti i žákům prvního stupně. Během několika okamžiků se stal miláčkem všech dětí.

Mgr. Hana Fábriová