Akce duben 2015

Datum konání Název akce Určeno pro
  1. duben 2015 Předávání dárečků do seniorského domu žáky ŠD
  1. duben 2015 OF – přehazovaná výběr žáků 4. – 5. roč.
  2. a 3. duben 2015 Velikonoční prázdniny
všechny žáky
  7. duben 2015 Rada školy třídní důvěrníky
  8. duben 2015 Exkurze do dětského oddělení knihovny 1.A
  9. duben 2015 Třídní schůzky zákonné zástupce žáků
 10. duben 2015 Exkurze do dětského oddělení knihovny 1.B
 10. duben 2015 OF – volejbal výběr chlapců 8. – 9. roč.
 13. duben 2015 Pexesiáda 0. – 4. roč.
 17. duben 2015 OF – vybíjená výběr dívek 4. – 5. roč.
 20. duben 2015 Exkurze do poslanecké sněmovny 8. roč.
 20. duben 2015 Den Země 0. – 5. roč.
 21. duben 2015 Sběr papíru všechny žáky
 21. duben 2015 Hokejbal výběr žáků 1. – 5. roč.
 25. duben 2015 Výlet ŠD do ZOO Praha žáky ŠD
 27. duben 2015 OF – vybíjená výběr chlapců 4. – 5. roč.
 28. duben 2015 OF – kopaná výběr chlapců 8. – 9. roč.
 29. duben 2015 Hokejbal 6. – 7. roč
 30. duben 2015 Miss a Missák ŠD 2015 žáky ŠD