Mezinárodní den dětí

Vážení rodiče a žáci, Dne 3. června 2016 oslavíme Mezinárodní den dětí již tradičně zpestřením výuky na sportovních kolbištích, cyklostezkách, soutěžemi ve škole a exkurzí u Říční policie. I. stupeň 0. – 4. třídy – absolvují hry a soutěže na…

Poptávkové řízení

zadání: Oprava vstupního vchodu školy Zde najdete dokumenty k poptávkovému řízení zadání příloha č. 1 – krycí list nabídky příloha č. 2 – čestné prohlášení dle § 53 ZVZ příloha č. 4 – smlouva o dílo

Pro členy ŠSK

Vážení rodiče žáků ŠSK při ZŠ Vinařská, od 1. května si můžete podat žádost Školnímu sportovnímu klubu o proplacení částky 500 / 1000 Kč (dle toho, zda jste ŠSK odevzdali jeden nebo dva šeky). Se žádostí odevzdejte i originál účetního…

Štafetový pohár 2016

Ve čtvrtek 28.dubna 2016 vybraní žáci 2. – 5. ročníků soutěžili ve Štafetovém poháru. Všem to úžasně běhalo, všichni podali vynikající výkony. Forma závodníků byla tak skvělá, že jsme vybojovali nádherné 2.místo. Zajistili jsme si tím postup do krajského kola…

Listování

Podle Slovníku spisovné češtiny znamená slovo listovati obracet stránky v knize, sešitě neb časopise. Listování s velkým L je dlouhodobý cyklus divadla s knihou v ruce neboli scénického čtení. Herci, kteří se do projektu zapojují, předčítají ukázky z vybrané knihy…

Výlet ŠD #5

V sobotu 23. dubna 2016 školní družina pořádala svůj další výlet, při kterém se vydala na Erbenovu vyhlídku. Po výstupu na kopec jsme se rozhodli najít cache (v Čechách říkáme „keška“). Schovaný poklad děti našly a prohlédly si ho. Po svačince…

Školní výlet II. stupeň

Vážení zákonní zástupci a žáci, ZŠ Vinařská bude i v letošním školním roce připravovat školní výlety pro II. stupeň, na který se budou moci přihlásit žáci napříč ročníky dle zájmu. Pro přihlášení je nutné vyplnit přihlašovací formulář do 29. dubna 2016.…

Turnaj ve vybíjené – chlapci

Ve středu 20. dubna  2016 se výběr žáků 4. a 5. ročníku představil ve finálové skupině na ZŠ Rabasova. Po nevyrovnaných výkonech jsme nakonec obsadili 3. místo. Nejlepšími hráči našeho týmu byli Filip Růžek, Jan Hradecký a Radek Anger. Zde…

Biologická olympiáda

Dne 13. dubna 2016 se zúčastnila naše žákyně Alžběta Králová z 9.B okresního kola biologické olympiády. Z celkového počtu 21 soutěžících se umístila na 6. místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho takových úspěchů i na střední škole.…

Turnaj ve vybíjené – dívky

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se naše škola zúčastnila s výběrem dívek 4. a 5. ročníku okresního finále ve vybíjené. Po dvou utkáních ve skupině jsme obsadili druhé místo a ve čtvrtfinále jsme se utkali se ZŠ Nová. V dramatickém…

Ztráty a nálezy

Byla nalezena zlatá náušnice. Dále byl v prostoru šaten nalezen finanční obnos. K doptání u zástupce ředitele p. Pilaře (tel: 734 445 636).