9.B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Staňková

Počet žáků: 22

Kmenová učebna: 2. patro

19-9B 1-9B_2