9.B

Třídní učitelka: Mgr. Monika Mrňáková

Počet žáků: 17

Kmenová učebna: 2. patro

9B