9.A

sportovní třída

Třídní učitelka: Mgr. Jana Fajtová

Asistent pedagoga: Eva Mokrá

Počet žáků: 21

Kmenová učebna: 3. patro

9A