9.A

Třídní učitelka: Mgr. Radka Bendlmajerová

Asistent pedagoga: Romana Hieková

Počet žáků: 24 – rozšířená výuka Tv

Kmenová učebna: 3. patro

9A