9.A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Bromová

Počet žáků: 21 – sprotovní

Kmenová učebna: 2. patro

16-9A