8.B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Staňková

Počet žáků: 24

Kmenová učebna: 2. patro

8B